....Border Quilting..Het Quilten van de Rand....

....Border Quilting..Het Quilten van de Rand....

from 45.00

….

Border quilting provides a different quilting pattern for the border area of your quilt.  This fee is added to your edge to edge quilting service. The thickness of the border is not relevant, but the overall size of your quilt does effect the price. 

I will choose a coordinating border after viewing your quilt top and main quilt design selections.  If you would like to see some design possibilities before placing your order, please contact me.

..

Door de rand van de quilt apart te laten quilten, krijgt u een ander quilt patroon in de randen van uw quilt. De kosten hiervan worden toegevoegd aan uw all-over quilt service. De dikte van de rand is niet van belang, maar de totale maat van uw quilt heeft effect op de prijs.

Ik zal een bijpassend rand-patroon kiezen, nadat ik uw keuze voor het quilten van de quilt top en uw keuze voor het belangrijkste quilt ontwerp heb gezien. Wanneer u graag enkele ontwerp mogelijkheden ziet voordat u uw order plaatst, neem dan s.v.p. contact met mij op.

….

Quilt Size:
Add To Cart