….

How does mail order machine quilting work?  Here is our process. 

Please contact us if you have any questions!

..

Hoe gaat een postorder voor long arm quilten in zijn werk? Hier is ons verwerkingsproces.


Neem alstublieft contact met ons op als u vragen heeft.

….

….

Place Order

..

Plaats een opdracht

….

….

To start the process, Order your quilting service.  Choose edge to edge or custom quilting, then your quilt's size.  Quilter's Dream Select Natural batting is included in our quilting services, though you may send another batting if desired.  After pressing "Add to Cart", a pop-up form will ask you to describe your project and quilting ideas.  Not sure? I am happy to provide quilting recommendations after I receive your quilt.  

..

Om het proces te starten verleent u een opdracht aan de quiltservice. Kies all-over of custom quilten en de maat van uw quilt. Als u op de knop ‘voeg toe aan winkelwagen’ heeft gedrukt, verschijnt er een pop-up formulier waarin u gevraagd word om uw quilt en quiltideeën te beschrijven. Bent u niet zeker wat te kiezen? Ik adviseer u graag nadat ik uw quilt top heb ontvangen.

….


….

Prepare Your Quilt

..

Het voorbereiden van uw quilt

….

….

Carefully prepare your quilt top and backing for shipment:

  • Press all seams thoroughly.

  • Square the quilt top and backing, as needed.

  • Check that the backing is at least 8" larger than the quilt top both vertically and horizontally. For example, a 60" x 70" quilt requires a 68" x 78" backing.

  • Remove loose threads.

  • Fold each piece separately for shipment.

  • If you prefer to send your own batting, it should be at least 4” larger than the quilt top both vertically and horizontally.

  • Include a copy of your order confirmation email.

..

Maak uw quilt met zorg gereed voor verzending:

• strijk alle naden netjes plat;

• zorg ervoor dat de quilt top en achterkantstof de perfecte vierkante of rechthoekige maat hebben, zoals verlangd voor uw quilt;

• Kijk na of de achterkantstof minstens 20 cm langer en breder is dan de quilt top. Bijvoorbeeld: een quilt van 150 x 170 cm heeft een achterkant nodig van 170 x 190 cm;

• verwijder alle losse draden;
• vouw voor verzending alle onderdelen apart op;

• als u liever uw eigen tussenvulling meestuurt, zorg er dan voor dat deze minstens 20 cm langer en breder is dan de quilt top. Bijvoorbeeld: een quilt van 150 x 170 cm heeft een tussenvulling nodig van 170 x 190 cm;

• zend een kopie mee van uw e-mail met orderbevestiging.

….


….

Ship to Us

..

Verzend naar ons

….

Stitched in Color
7320 Broad River Rd
Suite K-239
Irmo, SC 29063

….

I ship and receive packages from all carriers via a UPS mailbox.  Your package is secure, safe from weather or theft.  Ship to:

I recommend that you enclose your quilt in a plastic bag, such as a kitchen trash bag, and then ship it in a sturdy box. 

..

Ik verzend en ontvang pakketten van alle postbedrijven via een DHL afhaal en/of verzendpunt. Uw pakket is verzekerd en veilig voor weersomstandigheden of diefstal. Verzend naar:

Ik raad u aan uw quilt top in een plastic (vuilnis)zak te verpakken en alles te versturen in een stevige doos.

….


….

Arrival

..

Aankomst

….

….

When your quilt arrives, I hang your quilt and backing to discourage wrinkling.  Your printed email confirmation identifies your project.

I will contact you via email to confirm arrival and offer my suggestions for quilting, if applicable. When your quilting plan is finalized, your quilt will be scheduled for service.  You will receive email confirmation of this quilting date.

..

Als uw quilt top aankomt, hang ik deze en de achterkantstof op, om onnodig kreuken te voorkomen. Uw uitgeprinte e-mail orderbevestiging bepaalt uw project.

Ik zal via e-mail contact met u opnemen en de ontvangst bevestigen en –als u daarom gevraagd heeft- mijn voorstellen doen voor het quilten. Als we het eens zijn over het quilten van uw quilt, dan wordt deze ingepland voor de quiltservice. U ontvangt een e-mailbevestiging met de quiltdatum.

….


….

the Quilting

..

Het quilten

….

….

Most projects are completed in one or two days!  I will consult any notes you included on the project form, when ordering quilting services.

When the quilting is complete I will trim the edges, removing excess batting and backing, or leave the edges untrimmed, depending upon your indications on the project form.  Large cuts of excess, unquilted fabric are returned to you.  I do not provide binding services.

..

De meeste projecten zijn binnen een of twee dagen klaar. Ik zal alle aantekeningen die u op het projectformulier heeft geplaatst bij het verlenen van de opdracht aan onze quiltservice, zorgvuldig bekijken.

Als het quilten klaar is zal ik langs de randen het teveel aan tussenvulling en achterkantstof afsnijden, of de randen laten zoals ze zijn, afhankelijk van uw instructies op het projectformulier. Grote stukken overtollig, niet gequilte achterkantstof worden aan u teruggestuurd. Ik bied geen afbies service aan.

….


….

It's Back!

..

De quilt is terug!

….

….

Now, this is the best part!  Once quilting is complete, your quilt is folded with care and tucked into our special shipping box.  This is shipped promptly by UPS, which includes $100 insurance.   You can follow your quilt's progress with the tracking number included in your shipping confirmation email.  

..

Dit is het beste deel! Als het quilten eenmaal klaar is, wordt uw quilt met zorg gevouwen en in onze speciale verzenddoos verpakt. Deze wordt direct verzonden door DHL. Hierin is € 500,- verzekering begrepen. U kunt de voortgang van uw quilt volgen met het tracking nummer vermeld in uw e-mail met verzendbevestiging.

….

_MG_4283lg.jpg

….

When your quilt arrives, I hope you'll be so very pleased!  If things aren't as expected, please let me know how I can improve.  If you are perfectly delighted, I hope you'll pass our name on to your quilty friends.  

..

Als de quilt bij u aankomt hoop ik dat u blij verrast zult zijn. Als er dingen anders zijn dan u verwacht had, laat u mij dan alstublieft weten hoe ik dit zou kunnen verbeteren. Als u helemaal gelukkig bent, hoop ik dat u mijn naam wilt doorgeven aan uw quilt vrienden.

….


….

Thank you for choosing Stitched in Color!

Place Your Order

..

Hartelijk dank voor het kiezen van Stitched in Color!

Plaats een opdracht

….